อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้ 1 ธันวาคม 2023 (หมายเหตุ: อัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
ประเทศ หน่วยเงิน ซื้อ ขาย
USA USD 100 34.95 35.10
USD 50 34.95 35.10
USD 10-20 34.85 35.05
USD 5 34.80 35.05
USD 1 34.60 35.00
Japan JPY 0.2360 0.2380
Euro Zone EUR 100-500 38.20 38.15
EUR 50 38.15 38.15
EUR 5-20 38.10 38.15
United Kingdom GBP 50 44.20 44.40
GBP 5-20 44.10 44.40
Switzerland CHF 39.85 40.05
Canada CAD 25.75 26.00
New Zealand NZD 21.55 21.70
Australia AUD 23.00 23.20
Denmark DKK 4.20 5.07
Norway NOK 2.70 3.15
Sweden SEK 2.60 3.33
Singapore SGD 1000 27.20 27.40
SGD 2-100 26.00 26.15
China CNY 100 4.87 4.91
CNY 50 4.87 4.91
CNY 10-20 4.77 4.86
CNY 1-5 4.47 4.76
Hong Kong HKD 4.49 4.53
Taiwan TWD 1.110 1.130
Korea KRW 5000-50000 0.0268 0.0271
KRW 1000 0.0258 0.0261
Malaysia MYR 50-100 7.44 7.50
MYR 5-10 7.14 7.40
MYR 1-2 6.59 7.20
Philippines PHP 0.630 0.650
India INR 500 0.410 0.425
INR 2000, 5-100 0.000 0.425
Indonesia IDR 0.00225 0.00230
Vietnam VND 0.00143 0.00148
Brunei BND 25.85 26.10
Macau MOP 4.32 4.42
Saudi Arabia SAR 9.20 9.35
United Arab Emirate AED 9.40 9.55
Qatar QAR 9.35 9.55
Oman OMR 89.90 91.00
Bahrain BHD 91.80 93.00
Kuwait KWD 112.20 113.20
South Africa ZAR 10-100 1.82 1.92
ZAR 200 1.84 1.92
Russia RUB 0.360 0.380
Myanmar MMK 0.0000 0.01300
Scotland SCP 41.80 42.80