โปรแกรมคำนวณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
กิโลเมตร
 
กิโลเมตร/ลิตร
 
บาท
 
 
 
หมายเหตุ :
- ใช้สำหรับคำนวณค่าน้ำมันคร่าวๆ เพื่อวางแผนการเดินทาง
- รถวิ่งทางตรงปกติใช้น้ำมัน 15-20 กม./ลิตร
- รถติดใช้น้ำมันประมาณ 10-14 กม./ลิตร
วิธีคำนวณอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน
- เติมน้ำมันให้เต็มถัง และรีเซ็ทรายการบันทึกระยะทางให้เป็นศูนย์
- ขับรถตามปกติ เร็ว ช้า แล้วแต่สภาพการจราจร
- เติมน้ำมันเต็มถังอีกครั้ง ดูว่าเติมเข้าไปทั้งหมดกี่ลิตร
- ดูรายการระยะทางที่ใช้ไปกี่กิโลเมตร